Jakie są koszty rekrutacji?

 

Trudno jednoznacznie wskazać wszystkie koszty ponoszone przez firmę na poczet rekrutacji.
Zależą one od wielu czynników, takich jak długość trwania procesu rekrutacji, ilość odpowiedzialnych za niego osób, sposób poszukiwania przyszłego pracownika.
Ale po kolei…

 

Koszt wynagrodzenia osób zaangażowanych w proces rekrutacji.

Pierwsza myśl – rekruterzy.
Słusznie, to na nich spoczywa odpowiedzialność za znalezienie kandydatów.
Jednak w proces rekrutacji zaangażowani są również inni pracownicy np.:

 • osoby zgłaszające wakat,
 • kierownictwo decydujące o zatrudnieniu,
 • graficy, biorący udział w przygotowaniu ogłoszenia,
 • marketingowcy dbający o atrakcyjny komunikat.

Kosztem rekrutacji w tym przypadku jest wynagrodzenie zatrudnionych osób, które uczestniczącą w procesie. Wobec tego, do kosztów można zaliczyć:

 • płacę zasadniczą,
 • premie,
 • dodatkowe świadczenia
 • odprowadzane składki.

Niektóre firmy decydują się na outsourcing funkcji personalnej w zakresie pozyskiwania pracowników. W takiej sytuacji kosztem rekrutacji jest opłacenie agencji pracy czy headhountera. Tego typu rozwiązania są zazwyczaj o wiele bardziej kosztowne, zwłaszcza biorąc pod uwagę rekrutacje na wyższe stanowiska. Z drugiej strony, udział zewnętrznych podmiotów pozwala znaleźć dopasowanych pracowników, zazwyczaj w krótszym czasie.

 

Koszty narzędzi informatycznych wspomagających rekrutację.

 

Do tej grupy kosztów możemy zaliczyć opłaty ponoszone w celu publikacji ogłoszenia o pracę na płatnych portalach, czy promowanie takich ogłoszeń. Koszty zwiększają się tym bardziej w sytuacji, gdy firmy wykorzystują jednocześnie kilka tego typu portali, a jest to częstą praktyką. Chcąc zredukować koszty ponoszone podczas rekrutacji można zrezygnować z publikacji ogłoszeń na płatnych portalach, na rzeczy tych darmowych. Natomiast są one rzadziej odwiedzane przez kandydatów, co skutkuje mniejszą ilość zgłoszeń.

Użytkowanie systemów wspomagających zarządzanie rekrutacjami również ponosi za sobą koszty. Platformy typu ATS są jednak bardzo dużym ułatwieniem dla osób prowadzących rekrutacje.
Wynika to z możliwości realizacji wielu funkcji w jednym miejscu, takich jak:

 • przeszukiwanie bazy danych,
 • przeglądanie dokumentów aplikacyjnych,
 • kontakt z kandydatami i ich ocena oraz wiele innych,
 • multiposting,
 • pozyskiwanie zgód i bezpieczne przechowywanie danych osobowych zgodnych z RODO

Rozwiązania ATS pozwalają w pełni zoptymalizować działania rekrutera i zaoszczędzić jego czas.

Czy to wszystko? Oczywiście, że nie.

Istnieją również inne koszty rekrutacji, związane z polityką personalną firmy.
Są to najczęściej koszty prowadzonych działań employer brandingowych, mających na celu pozyskanie kandydatów. Przykładami mogą być: finansowanie systemu poleceń pracowniczych, koszty udziału w targach pracy, tworzenie i dystrybucja spotów, reklam… Lista tych działań jest bardzo długa.

Czy można zredukować koszty?

Redukcja kosztów jest możliwa praktycznie na każdym etapie rekrutacji.
Wystarczy zastanowić się, na którym z nich powstaje najwięcej kosztów w naszej firmie.
Być może działania rekruterów są mało efektywne?
Może istnieją inne tańsze formy dotarcia do kandydata?
Może outsourcing usług HR będzie bardziej opłacalny niż utrzymanie pracowników na etacie?

Między innymi takie pytania warto sobie zadać, analizując koszty ponoszone na rzecz rekrutacji w swojej firmie.

Warto pamiętać, że zbyt duże ograniczenie kosztów może pociągać za sobą pogorszenie jakości i efektywności prowadzonej rekrutacji, co może skutkować wydłużeniem procesu lub jego niepowodzeniem.

 

autor: Anna Hartwich

———————————————————————–

Kontynuuj lekturę:

 • Jak rekrutować online?
 • Narzędzia do rekrutacji online