O employer brandingu coraz częściej mówi się jako o procesie. W związku z tym, podjęcie jednorazowych inicjatyw związanych z budowaniem marki pracodawcy nie jest w stanie zagwarantować pożądanych efektów. Zaproponowane poniżej 3 etapy ułatwią rozpoczęcie przygody z employer brandingiem. Warto pamiętać, że nie istnieje dokładna instrukcja, zgodnie z którą powinni postępować pracodawcy. Każda organizacja jest inna, dlatego działania powinny być dopasowane do jej specyfiki oraz otoczenia. 

Od czego zacząć?

Najlepiej od początku, czyli od analizy marki pracodawcy. W tym celu niezbędne okaże się zbadanie obecnego wizerunku pracodawcy. Podczas diagnozy ważne aby, zasięgnąć opinii obecnych oraz byłych pracowników, kandydatów biorących udział w rekrutacji, a także innych interesariuszy, wśród których znajdują się chociażby klienci. Analizę opinii na temat wizerunku pracodawcy warto oprzeć o badanie ankietowe czy benchmarking. Takie działania pozwolą uzyskać realny obraz sytuacji panującej wewnątrz organizacji oraz w jej otoczeniu. Analiza daje także możliwość ustalenia luki wizerunkowej poprzez porównanie obecnej sytuacji z pożądaną. Luka ta stanowi podstawę do sformułowania celów, niezbędnych przy tworzeniu strategii employer brandingowej. Należy pamiętać, że obrane cele powinny być dodatkowo zgodne z misją, wizją oraz celami biznesowymi firmy. 

Dobra strategia to połowa sukcesu 

Opracowanie odpowiedniej strategii to podstawa podczas wdrażania employer brandingu. Aby była ona  jak najbardziej dopasowana, warto powołać interdyscyplinarny zespół, najlepiej składający się z przedstawicieli działów HR, marketingu czy PR. Zadaniem takiego zespołu jest stworzenie planu działań, przy uwzględnieniu budżetu, celów oraz grupy odbiorców. Kiedy strategia jest gotowa i spełnia wszystkie wymogi, można rozpocząć jej wdrażanie. Realizację zaplanowanych działań należy rozłożyć w czasie. Dzięki temu efekty mają szansę utrzymać się w dłuższej perspektywie.

Strategia wdrożona, ale czy to koniec?

Zdecydowanie nie. Ostatnim z etapów jest pomiar i ocena osiągnięć, a następnie dalsza realizacja celów związanych z budowaniem marki pracodawcy. Efektywność podjętych kroków można zmierzyć za pomocą wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI), określającego ich opłacalność.  Dodatkowo, jeśli chodzi o wnętrze organizacji, o trafności wdrożonej strategii informuje nas wzrost zadowolenia pracowników oraz zmniejszenie ich rotacji. Za to biorąc pod uwagę otoczenie organizacji, o sukcesie świadczą między innymi wzrost rozpoznawalności czy obecność w rankingach najlepszych pracodawców.

 

Atrakcyjna marka pracodawcy jest niewątpliwym atutem, biorąc pod uwagę warunki panujące obecnie na rynku pracy. Chcąc efektywnie budować swój wizerunek, pracodawcy powinni pamiętać o kompleksowych działaniach, dopasowanych do odbiorców. Pominięcie etapu diagnozy czy tworzenia strategii, może wiązać się z niepotrzebnymi kosztami i stratą czasu ze względu na brak wymiernych efektów. 

Źródło:

Dąbrowska, J. (2014). Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce. Lublin: Wydawnictwo Słowa i Myśli.

Randstad, Employer Brand Research 2019: Raport krajowy Polska

autor: Anna Hartwich

———————————————————————–

Kontynuuj lekturę: