Wolontariat – czy ta praca popłaca?

Wolontariat – czy ta praca popłaca?

Wolontariat w Polsce miał miejsce już kilkaset lat temu. Z upływem czasu przybierał nowe formy. W latach PRL społeczeństwo było negatywnie nastawione do pomocy innym, ludzie woleli nie wychylać się, być jak najmniej widocznymi. Znane były w tamtym czasie tzw. czyny...