REKRUTEO

HR View

Studenckie Koło Naukowe HRview  tworzy zgrana i pełna pozytywnej energii grupa studentów. Członkowie HRview podejmują różnorodne inicjatywy, mające na celu dotarcie do jak największej liczby studentów i pomoc im w odnalezieniu się na rynku pracy.

SKN HRview działa już od ponad 5 lat przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Kluczem do sukcesu od samego początku było stawianie na zdobywanie doświadczeń od najlepszych. Stąd zrodził się pomysł na prowadzone od wielu lat spotkania z cyklu HR w praktyce. Są to najczęściej warsztaty prowadzone przez praktyków biznesu. Za każdym razem wydarzenia te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony studentów, nie tylko decydujących się na edukację w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.  

Członkowie koła poprzez swoje działania starają się przybliżyć innym studentom realia którymi rządzi się rynek pracy, ale także wspierają promocję UEP. Przynależność do koła daje ponadto możliwość uczestnictwa w warsztatach skierowanych wyłącznie dla członków.

Od marca 2018 roku nasze koło współpracuje z REKRUTEO.com – Start-upem technologicznym, który wspiera nowoczesne metody rekrutacji. Bierzemy udział w tworzeniu m.in. profilu kandydata, który ma być innowacyjnym, cyfrowym CV przedstawiającym nasze umiejętności, kompetencje i predyspozycje a nie tylko  „płaską” kartką z zapisanymi datami.

 

Czym dokładnie zajmuje się SKN HRview?

 • organizacja wydarzeń z cyklu HR w praktyce
 • uczestnictwo w projektach HR-owych we współpracy z biznesem
 • udział w warsztatach dla członków
 • współpraca z innymi kołami naukowymi
 • udział w wizytach studyjnych
 • promocja UEP podczas Drzwi Otwartych
 • pomoc podczas wydarzeń organizowanych przez uczelnię, takich jak Olimpiada Przedsiębiorczości

Bycie członkiem koła naukowego pozwala studentom na poznanie ciekawych ludzi, zbudowanie sieci kontaktów oraz udoskonalenie nie tylko teoretycznych, ale również praktycznych kompetencji. Ponadto doświadczenie zdobyte w kole stanowi wartość dodaną podczas poszukiwania stażu czy pierwszej pracy.

Przykładowe tematy warsztatów, które organizowaliśmy:

 • Komunikacja w zespole na przykładzie firmy Amazon
 • Rozmowa kwalifikacyjna okiem rekrutera
 • Employer Branding na przykładzie firmy Volkswagen
 • Rozmowa kwalifikacyjna – jak się przygotować i dostać pracę?
 • Warsztaty z systemów płacowo – kadrowych
 • Warsztaty ze świadczeń pracowniczych

Członkowie SKN HR View

Zarząd:

 • Przewodnicząca Kornelia Kola
 • Zastępca: Anna Hartwich
 • Sekretarz: Marta Pawlik

Członkowie:

 • Roksana Tomaszewska,
 • Miłosz Dudziak,
 • Natalia Kuls,
 • Weronika Jakubowska,
 • Marcelina Żak,
 • Iga Łazik,
 • Katarzyna Jaroszewska,
 • Olga Stankiewicz,
 • Julianna Stasicka,
 • Rafał Wiercioch

KONTAKT

E-mail: sknhrview@gmail.com