AgilePM® FOUNDATION

szkolenie certyfikowane

Na zakończenie szkolenia odbywa się egzamin certyfikujący. Osoby, które zdadzą egzamin zdobywają uznawany na całym świecie certyfikat AgilePM® Foundation.

 Zarządzanie projektem zgodnie z AgilePM®

 • zapewnia dużą elastyczność zarządzania przy jednoczesnym zachowaniu koncepcji projektu wymagającego standardów, ładu i przejrzystości zarządczej,

 • może być wykorzystywane w projektach różnego typu i wielkości (nie tylko w środowisku IT, ale również w dużych korporacjach, a nawet urzędach),

 • może stanowić uzupełnienie przy projektach zarządzanych klasycznie.

KORZYŚCI

Każdy uczestnik nabędzie kompetencje w zakresie:

Z

podstawowych pojęć związanych z Agile

Z

cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM

Z

różnic w podejściach zwinnych i podejściach klasycznych

Z

przygotowania do egzaminu AgilePM® Foundation

Udział kadry kierowniczej oraz członków zespołów projektowych zapewni organizacji:

 • szybsze wprowadzanie zmian biznesowych, przy niższych kosztach i zmniejszonym ryzyku poprzez zestawienie postępów realizacji projektu z postawionymi celami biznesowymi,
 • połączenie AgilePM z funkcjonującą w organizacji metodyką zarządzania projektami (PRINCE2) oraz procesami zarządzania jakością, a w następstwie zwiększenie liczby zakończonych z sukcesem projektów,
 • osiągnięcie lepszej komunikacji i kontroli nad realizowanymi projektami.

Do kogo adresowane jest szkolenie?

N

kadry kierowniczej

N

kierowników projektów

N

członków zespołów oraz biur projektów

N

osób chcących poszerzyć swoją wiedzę

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z

osoby pomiędzy 18-64 rokiem życia

Z

osoby z okolic Leszna

(zamieszkujące lub pracujące lub uczące się w m. Leszno, powiecie gostyńskim, grodziskim, kościańskim, leszczyńskim, międzychodzkim, nowotomyskim, rawickim, wolsztyńskim),

Z

osoby z okolic Poznania

(zamieszkujące lub pracujące lub uczące się w powiecie poznańskim, szamotulskim, obornickim, śremskim i średzkim)

Z

osoby nie prowadzące działalności gospodarczej (w tym zawieszonej).

System finansowania działa na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.

1. Uczestnik wypełnia dokumentację rekrutacyjną, a następnie podpisuje umowę z Operatorem Projektu (instytucja udzielająca dofinansowań) i otrzymuje promesę na zwrot 80% (os. pracujące) lub 90% (os. bezrobotne i bierne zawodowo) kosztów szkoleniado 22 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia.

2. Uczestnik do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia opłaca 100% kosztu szkolenia (3500 zł).

TERMINY SZKOLEŃ

LESZNO

Nowe terminy szkoleń będą podane wkrótce.

POZNAŃ

Termin szkolenia (stacjonarnie lub online):

05-07.02.2020 Rekrutacja do 25.01.2021

Jeśli w/w termin nie są dla Ciebie odpowiedni – ustal z nami termin indywidualnie!

Rekrutacja na najbliższe szkolenie AGILE w Poznaniu kończy się za:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

HARMONOGRAM SZKOLENIA

 • Co to jest Agile? Wybór odpowiedniego podejścia zwinnego.
 • Filozofia, pryncypia i zmienne w projekcie
 • Przygotowując się do sukcesu.
 • Proces DSDM.
 • Ludzie – role i obowiązki w DSDM.
 • Produkty DSDM.
 • Kluczowe praktyki – priorytetyzacja i timeboxing
 • Planowanie i kontrola w cyklu życia projektu.
 • Inne praktyki: warsztaty facylitowane, modelowanie i rozwój iteracyjny.
 • Wskazówki dla uczestników szkolenia przystępujących do egzaminu AgilePM® Foundation.
 • Egzamin AgilePM® Foundation.