PRINCE2® FOUNDATION FOUNDATION

szkolenie certyfikowane

Na zakończenie szkolenia odbywa się egzamin certyfikujący. Osoby, które zdadzą egzamin zdobywają uznawany na całym świecie certyfikat AgilePM® Foundation.

 Zarządzanie projektem zgodnie z PRINCE2®

 • ułatwia realizację projektu,
 • odciąża naczelną kadrę kierowniczą organizacji od bieżącego zarządzania projektem, zapewniając jednocześnie skuteczny nadzór nad jego realizacją,
 • zwiększa szansę doprowadzenia projektu terminowo do zaplanowanego końca w ramach budżetu,
 • pozwala na realizację projektu w pełnym zakresie i przy spełnieniu określonych wymagań jakościowych.
 • w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych trudności, podważających celowość dalszej realizacji projektu, dzięki PRINCE2® można ograniczyć straty, jakie wiążą się z koniecznością przerwania projektu

 

KORZYŚCI

Każdy uczestnik nabędzie lub utrwali/poszerzy kompetencje w zakresie:

Z

definiowania projektu

Z

praktyki prowadzenia projektu

z różnych punktów widzenia różnych członków zespołu realizującego projektu

Z

różnych aspektów budowy struktury organizacyjnej dla projektu

Z

przywództwa i strategii identyfikowania

Z

budowy i ciągłego uaktualniania uzasadnienia biznesowego

Z

zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień

Z

zarządzania jakością i prowadzenia nadzoru

Z

planowania i kontroli

Z

analizowania i angażowania interesariuszy

Każda organizacja nabędzie, między innymi, następujące cechy:

 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład projektowy, jako element ładu korporacyjnego,
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany,
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu produktów i tworzenia potencjału do osiągania korzyści. 

Wartością jest również to, że każda organizacja będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych po przystosowaniu standardu do swoich potrzeb i wprowadzeniu ustrukturyzowanego systemu zarządzania projektami.

Szkolenie adresowane jest do osób chcących wzbogacić swoją wiedzę oraz

N

są odpowiedzialne za decyzje strategiczne w stosunku do projektów,

N

zajmują się w organizacji audytem projektów

 

N

zarządzają projektami

 

N

uczestniczą w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z

osoby pomiędzy 18-64 rokiem życia

Z

osoby z okolic Leszna

(zamieszkujące lub pracujące lub uczące się w m. Leszno, powiecie gostyńskim, grodziskim, kościańskim, leszczyńskim, międzychodzkim, nowotomyskim, rawickim, wolsztyńskim),

Z

osoby z okolic Poznania

(zamieszkujące lub pracujące lub uczące się w powiecie poznańskim, szamotulskim, obornickim, śremskim i średzkim)

Z

osoby nie prowadzące działalności gospodarczej (w tym zawieszonej).

System finansowania działa na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.

1. Uczestnik wypełnia dokumentację rekrutacyjną, a następnie podpisuje umowę z Operatorem Projektu (instytucja udzielająca dofinansowań) i otrzymuje promesę na zwrot 80% (os. Pracujące) lub 90% (os. bezrobotne i bierne zawodowo) kosztów szkoleniado 22 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia.

2. Uczestnik do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia opłaca 100% kosztu szkolenia (3500 zł).

TERMINY SZKOLEŃ

LESZNO

Nowe terminy szkoleń będą podane wkrótce.

POZNAŃ

Szkolenie stacjonarne (lub online) odbywają się w terminach:

11-13.12.2020 r.  Rekrutacja do 30.11.2020
05-07.02.2020 r. Rekrutacja otwarta

Jeśli w/w terminy nie są dla Ciebie odpowiednie – ustal z nami termin indywidualnie!

Rekrutacja na najbliższe szkolenie PRINCE2 w Poznaniu kończy się za:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

HARMONOGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do szkolenia;
 • Zarządzanie projektem z PRINCE®2, struktura metodyki;
 • Pryncypia;
 • Dostosowanie i przyjęcie metodyki PRINCE®2;
 • Wprowadzenie do tematów PRINCE®2;
 • Temat Uzasadnienie biznesowe;
 • Tematy: Organizacja, Jakość, Plany, Ryzyko, Zmiana, Postępy;
 • Wprowadzenie do procesów;
 • Proces przygotowanie projektu;
 • Proces zarządzanie strategiczne projektem;
 • Proces inicjowanie projektu;
 • Proces zarządzanie końcem etapu;
 • Proces sterowanie etapem;
 • Proces zarządzanie dostarczaniem produktów;
 • Proces zamykanie projektu;
 • Podsumowanie;
 • Egzamin Prince2®Foundation;

Zajęcia mają formę wykładu oraz praktycznych ćwiczeń opartych na studium przypadku. Na zakończenie szkolenia odbywa się egzamin certyfikujący. Osoby, które zdadzą egzamin zdobywają uznawany na całym świecie certyfikat PRINCE2®Foundation.