PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE

 Rozwiń z nami swoje zdolności przywódcze!

Po ukończeniu kursu będziesz posiadał wysokie umiejętności interpersonalne poparte obszerną wiedzą z obszaru zarządzania. Nauczysz się jak skutecznie wykorzystywać środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zrozumiesz sztukę autoprezentacji i wystąpień publicznych. Po szkoleniu będziesz potrafił planować i organizować pracę zespołu, zarządzać nim i rozwiązywać konflikty. Szkolenie obejmuje również przeprowadzenie testu Thomas International, który pozwoli na dokładne określenie Twoich predyspozycji osobowościowych w miejscu pracy oraz na poznanie swoich mocnych stron
i ograniczeń.

Do kogo adresowane jest szkolenie?

N

managerów

N

liderów zespołu

N

pracowników dążących do samorozwoju

N

osób zainteresowanych awansem

Ustal termin indywidualnie!

Termin szkoleń ustalany jest indywidualnie, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Klienta.

ZAKRES SZKOLENIA

 • Menedżer a przywódca, czyli zrozumienie własnej roli.
 • Współczesna dynamika biznesu i oczekiwania względem menedżerów.
 • Kluczowe kompetencje miękkie menedżera, czyli co powinien wiedzieć i umieć, aby być efektywnym.
 • Umiejętne zarządzanie i oddziaływanie na zespół.
 • Wyznaczanie celów.
 • Planowanie i organizacja pracy menedżera oraz zespołu – zasady dobrego planowania.
 • Zmiana jako naturalny składnik współczesnego zarządzania –jak zarządzać zmianą poprzez szybkie dostosowanie?
 • Nowe podejście do motywacji, nowe oczekiwania, wartości i generacje pracowników – czyli co robić, aby chcieli nas słuchać?
 • Skuteczna komunikacja jako podstawa pracy menedżera.
 • Efektywne spotkania i prezentacje – tak ważne, a tak często nieumiejętnie realizowane.
 • Organizacja i kształtowanie efektywnego zespołu.
 • Konflikt jako codzienność pracy zespołów – umiejętne zarządzanie w sytuacji konfliktowej.
 • Sytuacje trudne i kryzysowe w zespole.
 • Trudne rozmowy i spotkania.
 • Sztuka argumentacji i odpierania zastrzeżeń.
 • Wywieranie wpływu na innych.