ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PRAKTYCE

 Rozwiń z nami swoje kompetencje!

Wiedza z zakresu zarządzania projektami rozwija się na świecie od kilkudziesięciu lat. W ciągu tego czasu ewoluowała, przybierając postać różnych metodyk i standardów. Aktualnie można znaleźć na rynku wiele rozbudowanych modeli zarządzania projektami, które oprócz wielu zalet posiadają też jedną zasadniczą słabość. Są tak złożone i rozbudowane, że ich zastosowanie w praktyce nadmiernie komplikuje zarządzanie i czyni je trudnymi do realizacji w rzeczywistości biznesowej.

Korzystając z najlepszych praktyk i doświadczeń wyniesionych ze współpracy z wieloma przedsiębiorstwami oraz odwołując się do uznanych standardów, przygotowaliśmy program szkolenia. Program ten koncentruje się na użytecznych i wartościowych elementach, które wpływają na efektywność zarządzania projektami.

KORZYŚCI

Każdy uczestnik nabędzie kompetencje w zakresie:

Z

użytecznych metod zarządzania projektami

Z

najlepszych narzędzi wykorzystywanych do pracy w projekcie

Z

dokumentacji projektowej na każdym etapie projektu

Z

właściwego nadzoru realizacji projektu

Udział kadry kierowniczej oraz członków zespołów projektowych zapewni organizacji:

 • szybsze wprowadzanie zmian biznesowych, przy niższych kosztach i zmniejszonym ryzyku poprzez zestawienie postępów realizacji projektu z postawionymi celami biznesowymi,
 • osiągnięcie lepszej komunikacji i kontroli nad realizowanymi projektami.

Do kogo adresowane jest szkolenie?

N

kadry zarządzającej projektami

N

osób, przygotowujących się do roli kierowników projektów

N

uczestników projektów

N

osób chcących poszerzyć swoją wiedzę

Ustal termin indywidualnie!

Termin szkoleń ustalany jest indywidualnie, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Klienta.

ZAKRES SZKOLENIA

 • Podejścia do zarządzania projektami w praktyce.
 • Kluczowe czynniki decydujące o powodzeniu projektu – na co zwracać uwagę?
 • Inicjowanie / planowanie wstępne projektu i jego znaczenie.
  • Opracowanie Karty Projektu.
  • Analiza ryzyka.
  • Analiza interesariuszy.
 • Określenie zakresu odpowiedzialności w projekcie.
 • Planowanie szczegółowe w projekcie.
  • Zasady dobrego planowania (duża zmienność).
  • Harmonogramowanie.
  • Określenie pozostałych zasobów w projekcie.
 • Realizacja projektu.
  • Zarządzanie zmianami, problemami, ryzykiem.
  • Zarządzanie zespołem i komunikacją.
 • Zakończenie projektu.