ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Zmień z nami oblicze swojego przedsiębiorstwa!

Otoczenie biznesowe porusza się bardzo szybko, dlatego jedną z najważniejszych kompetencji lidera jest skuteczne zarządzanie zmianą. Żyjemy w czasach powszechnego dostępu do informacji i technologii, a to sprawia, że możemy szybko reagować na potrzeby naszych klientów. To, co ma szczególną wartość to ludzie w organizacji, czyli atmosfera pracy, kultura organizacji i świadomość, że mogą wychodzić poza ramy swoich obowiązków. Celem jest wdrożenie usprawnień wpływających na efektywność pracy, a co za tym idzie również na wyniki organizacji.

Skuteczne wprowadzenie zmiany do organizacji jest zawsze realizowane przez zespół pracowników. Jednak na etapie jej utrwalenia najważniejsza staje się kultura organizacji. Musi ona wspierać uczenie się pracowników nowych kompetencji i dać trochę czasu na osiągnięcie satysfakcjonujących wyników. Zarządzając zmianą we właściwy sposób można taką atmosferę zbudować, potrzeba do tego jednak przemyślanej strategii i dobrej komunikacji w firmie.

Do kogo adresowane jest szkolenie?

N

managerów

N

project managerów

N

właścicieli małych i średnich firmy

N

kadra zarządzająca

Ustal termin indywidualnie!

Termin szkoleń ustalany jest indywidualnie, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Klienta.

ZAKRES SZKOLENIA

 • Znaczenie zmian dla przedsiębiorstwa.
 • Przyczyny zmian w przedsiębiorstwie – przyczyny zewnętrzne iwewnątrz przedsiębiorstwa.
 • Rodzaje zmian – zmiany płytkie i głębokie, szybkie i powolne.
 • Zmiana jako element rozwoju przedsiębiorstwa.
 • Cztery płaszczyzny zarządzania zmianą:
  • Pomysł zmiany, ludzie, organizacja, komunikacja.
 • Zmiana i jej źródła.
  • Zmiana narzucona, zmiana wspólnie wypracowana.
  • Kluczowe obawy pracowników względem zmian.
 • Proces zarządzania zmianą (kluczowe etapy i kroki).
  • Rozmrożenie / zmiana / zamrożenie.
 • Zasady i reguły polityki informacyjnej w okresie zmian.
 • Etapy i kroki wprowadzania zmian.
 • Stymulowanie zmian poprzez komunikację.
 • Prowadzenie trudnych rozmów i spotkań w okresie zmian.
  • Argumentowanie i kontrargumentowanie.
  • Operowanie jasnym i przekonywującym przekazem.
 • Główne obawy pracowników w okresie zmian.
 • Opór wobec zmian i ich źródła.
 • Rodzaje oporów.
  • Opór indywidualny i grupowy.
  • Opór emocjonalny, racjonalny i „polityczny”.
 • Pokonywanie oporów pracowników jako warunek wprowadzenia zmiany.