HRsłówka

Poznaj najczęściej używane terminy w HR!

 Definicje z zakresu: REKRUTACJA

 

Doradca rekrutacyjny

Doradca rekrutacyjny / concierge rekrutacyjny – specjalista w dziedzinie rekrutacji, z którego usług można skorzystać najczęściej w ramach body leasingu czy outsourcingu. Stanowi fachowe wsparcie w procesie doboru pracowników, na każdym z jego etapów: od planowania zatrudnienia, przez rekrutację i selekcję kandydatów.

Hiring Manager

Hiring Manager – jest to osoba, która wbrew pozorom nie jest związana z działem HR, a jedynie z nim współpracuje. Najczęściej jest to przełożony zespołu, na potrzeby którego poszukiwany jest nowy pracownik. Jego rolą jest ustalanie zapotrzebowania na na nowe kadry, określenie oczekiwań wobec kandydatów, stworzenie opisu stanowiska pracy, ocena kompetencji podczas rozmowy o pracę i wybór najlepszego kandydata.

Headhunter

Headhunter – w wolnym tłumaczeniu “łowca głów”. Jest to osoba, która zajmuje się rekrutacją na stanowiska wysokiego szczebla lub stanowiska wysoko wyspecjalizowane. Do zadań headhuntera należy dotarcie do konkretnych specjalistów, których poszukuje klient i przekonanie ich do przyjęcia oferty pracy.

Employer Branding

Employer branding (EB) – jest procesem świadomego kreowania marki pracodawcy przy pomocy różnorodnych działań wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Celem employer brandingu jest stworzenie atrakcyjnego wizerunku pracodawcy, co pociąga za sobą wiele korzyści, m.in.: wpływa na zadowolenie pracowników ich przywiązanie do firmy, może polepszyć efektywność rekrutacji i zwiększyć zainteresowanie ze strony kandydatów oraz pozytywnie wpłynąć na rozpoznawalność i konkurencyjność na rynku.

Employee Branding

Employee branding – jest to proces, dzięki któremu pracownicy stają się ambasadorami firmy. Odpowiednie działania ze strony organizacji sprawiają, że pracownik buduje swoje zaangażowanie i czuje bardzo dużą przynależność do jej marki. W rezultacie wykształcone opinie i zachowania pracownika mogą wzmocnić wizerunek firmy.

Candidate experience

Candidate experience (CX) – jest to zbiór doświadczeń kandydata, związany z procesem rekrutacji w danej firmie. Rozpoczyna się z chwilą pierwszej styczności z pracodawcą, np. od momentu napotkania na ogłoszenie, przez aplikację, kontakt, aż po zatrudnienie lub odrzucenie. Ważne, aby doświadczenia zebrane przez kandydata były jak najbardziej pozytywne, ponieważ bez względu na wynik rekrutacji, jego opinia może wpływać na postrzeganie pracodawcy przez innych potencjalnych kandydatów.

Definicje z zakresu:

PROJEKTOWANIE DOŚWIADCZEŃ

Definicje z zakresu: PROCESY

Onboarding

Onboarding – Proces wdrożenia nowego pracownika, rozpoczynający się od podpisania wszystkich dokumentów związanych z zatrudnieniem, przekazania maila służbowego, przygotowania stanowiska pracy, a przede wszystkim zaadaptowania pracownika w zespole. Proces onboardingu ma ogromny wpływ na to, czy pracownik pozostanie na dłużej w firmie, czy po kilku pierwszych miesiącach będzie chciał zmienić pracę.

Offboarding

Offboarding – Proces odejścia pracownika z firmy, jest tak samo ważny jak onboarding, a jednak często pomijany. Działania wchodzące w skład offboardingu to: komunikacja o przyczynach rozstania z pracownikiem i poinformowanie zespołu, przekazanie innemu pracownikowi jego dotychczasowych obowiązków, rozmowa „exit interview”, spełnienie wszystkich wymaganych formalności.

Outplacement

Outplacement – nazywany jest również zwolnieniami monitorowanymi i jest procesem, który ma na celu wsparcie zwolnionych pracowników w znalezieniu nowego zatrudnienia. Najczęściej stosowany jest w sytuacji restrukturyzacji zasobów, kiedy pracę traci jednocześnie większa liczba osób. Do działań związanych z outplacementem można zaliczyć przykładowo: wsparcie psychologiczne, pomoc w poszukiwaniu odpowiednich ofert pracy czy rozwój kompetencji.

ATS

ATS – Z języka angielskiego Applicant Tracking System – system śledzenia aplikacji, jest to narzędzie, które pomaga zarządzać rekrutacjami. W formie elektronicznej tworzona jest baza kandydatów wraz z ich aplikacjami. Funkcje systemu pozwalają oszczędzić czas rekruterów i sprawnie kontaktować się z kandydatami.

Muliposting

Multiposting – Narzędzie publikujące ogłoszenia pracy na wielu portalach, niezwykle przydatne przy rekrutacjach masowych.

Assessment center

Assessment center (AC) – Proces oceny kandydatów podczas selekcji. Pomaga ocenić i  sprawdzić umiejętności kandydata, aby był jak najbardziej dopasowany do stanowiska, na które odbywa się rekrutacja. Prowadzone są zadania, czy symulacje, a uczestnicy są obserwowani i oceniani przez asesorów.

Definicje z zakresu: NARZĘDZIA