Analiza profilu osobowego


Czym jest Thomas International ?

Thomas International – jest to Analiza Profilu Osobowego oparta na teorii Williama Marstona – amerykańskiego psychologa, który twierdził, że zachowanie człowieka jest funkcją środowiska w jakim żyje. W zależności od charakteru tego otoczenia człowiek może przejawiać aktywną lub pasywną postawę. Teorię tą wykorzystał inny psycholog Thomas Hendricson i w 1956r. na jej podstawie stwierdził, że postawy zależą od osobowości, oraz predyspozycji człowieka.

„Thomas International” diagnozuje 4 wymiary osobowości zadaniowej:


w

DOMINACJA

Określa przedsiębiorczość człowieka, osiąganie celów nawet
w niesprzyjających warunkach.
Osoby o wysokim współczynniku
D są: zdecydowane, motywują je trudne zadania oraz władza.

KOMUNIKATYWNOŚĆ

Określa relacje osoby z innymi ludźmi. Wysoki współczynnik K oznacza, że badana osoba jest bardzo towarzyska, otwarta
i ekspresyjna.

STABILIZACJA

Określa chęć bezpieczeństwa
oraz stabilności. Wysokie S daje obraz osoby bardzo sumiennej
i systematycznej, która lubi pracę w zespole oraz potrafi planować
i wyciągać wnioski.

 

ADAPTACJA

Określa przystosowanie się
do norm. Wysokie A świadczy
o wnikliwości i perfekcyjności osoby. Ustanowione przepisy
oraz zasady są dla niej bardzo ważne.

Analiza Profilu Osobowego (Thomas APOs) dostarcza miarodajnych informacji na temat stylów

zachowania osób w pracy, udzielając odpowiedzi między innymi na następujące pytania:


Z

Jakie są mocne strony i ograniczenia danej osoby?

Z

Czy osoba wykazuje inicjatywę?

Z

W jaki sposób się komunikuje?

Z

Jakie są czynniki motywujące ją do działania?

Z

Jak działa pod presją?

APOs posiada Certyfikat Rejestracyjny przyznany przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne (BPS), który potwierdza że Analiza Profilu Osobowego spełnia wszystkie kryteria psychometryczne dla tego typu narzędzi.

Narzędzia psychometryczne – Analiza Thomas International:

  • Wpływa na zwiększenie samoświadomości badanej osoby, co pomaga jej lepiej wykorzystywać mocne strony i rekompensować ograniczenia
  • Pozwala na pogłębienie wiedzy i rozszerzenie informacji o badanej osobie
  • Określa stopień dopasowania osoby do stanowiska i miejsca w strukturze
  • Zapewnia rzetelne informacje na temat stylu zachowania osoby w środowisku zawodowym
  • Pomaga modyfikować styl komunikowania się w celu zwiększenia jego efektywności

 

Thomas APOs – kluczowe korzyści:

N

Szybkość, dokładność i ekonomiczność

N

Lepsze zrozumienia własnego stylu zachowania

N

Pozwala efektywniej zarządzać pracą

N

Wypełnienie zajmuje tylko kilkanaście minut

W jaki sposób działa Thomas APOs?
  • Ogranicza przypadkowość odpowiedzi
  • Analiza Profilu Osobowego jest kwestionariuszem wymuszonego wyboru, który składa się z 24 wierszy, po 4 podpunkty w każdym. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje 7-8 minut.
Czy wyniki są wiarygodne?

APOs posiada Certyfikat Rejestracyjny przyznany przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne (BPS), który potwierdza, że Analiza Profilu Osobowego spełnia wszystkie kryteria psychometryczne dla tego typu narzędzi. 

Siedem minut? Czy test jest dokładny?

Bardzo. Wyniki są rzetelne i umożliwiają określenie stylu pracy danej osoby

Czy test pokazuje "dobre" i "złe" cechy?

Nie. Wynik testu pomaga zrozumieć jaki styl zachowania w pracy jest preferowany przez daną osobę, oraz jakie cechy charakterystyczne dana osoba posiada. Nie istnieją „dobre” lub „złe” odpowiedzi czy cechy.

CENNIK

Zamów Analizę Profilu Osobowego dla siebie lub Twoich pracowników

 

15 + 7 =