Poznaj ekspertów Rekruteo… 

…i rozwiń swój potencjał!

– Partnerem szkoleń jest Synergia

dr Tomasz Kopczyński

Specjalizuje się w zakresie zarządzania projektami, zarządzania strategicznego oraz podejmowania decyzji i kompetencji menedżerskich kadry menedżerskiej wyższego szczebla.

czytaj więcej

Partner strategiczny przedsiębiorstw w zakresie zarządzania, optymalizacji procesów, strategii oraz kultury organizacyjnej opartej na współczesnych tendencjach. Zarządzał projektami restrukturyzacyjnymi w kilkudziesięciu polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach (dużych, średnich oraz małych).

Doradca, szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych i MBA od ponad dwudziestu lat.

Prelegent Roku 2016 wg PMI (Project Management Polska).

prof. Henryk Mruk

Specjalizuje się w zakresie skutecznego przywództwa w biznesie, zachowaniach konsumentów, budowaniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa, marketingowym zarządzaniu apteką, budowaniu marki, rozwoju osobistym, ekonomii behawioralnej, SPA dla mózgu.

czytaj więcej

Wieloletni profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i MBA.

Autor książek i artykułów w zakresie wymienionych tematów.

Marcin Gołębiowski

Prowadzi projekty usprawniające oraz szkolenia w zakresie organizacji pracy zespołów produkcyjnych, przywództwa przede wszystkim skierowane do kadry mistrzów i brygadzistów.

czytaj więcej

Konsekwentny realizator zadań jako członek zespołu, lider, menedżer, konsultant i koordynator. Posiada szerokie doświadczenie operacyjne i analityczne zdobyte w biznesie, oraz jako członek elitarnych oddziałów specjalnych. Ma kreatywne podejście do wyzwań zawodowych. Warsztat kompetencyjny zbudował w ramach licznych studiów i szkoleń z zakresu technik i narzędzi zarządzania na różnym poziomie organizacji. Fundament zbudowany na formule: wiedza->praktyka->wiedza-> weryfikacja->wyższy poziom praktyki, umieszczony w koncepcji SMART.

Posiada praktykę w działaniu i organizacji funkcjonowania przedsiębiorstw w różnorodnych obszarach.

Regina May

Trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu HR oraz warsztatach zwiększających efektywność osobistą m.in. w zakresie organizacji pracy, komunikacji, współpracy, uczenia się, obsługi klienta.
Konsultant HR realizujący projekty doradcze w zakresie systemów ocen, optymalizacji kosztów zatrudnienia, ścieżek kariery, systemów motywacyjnych, zarządzania przez cele, budowania wizerunku pracodawców. Doradca zawodowy, łowca talentów.

czytaj więcej

Ekspert ds. strategii personalnych Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
Zaangażowana społecznie – założycielka i Prezes Fundacji „Anioły Edukacji”. Ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w pracy dla różnorodnych organizacji od korporacji po mikroprzedsiębiorstwa. Menedżerka zespołów, trenerów wewnętrznych, HR Business Partnerów, specjalistów i kierowników personalnych.
Od 20 lat związana z zasobami ludzkimi, Menedżerka działu szkoleń, dyrektor personalna, HR Business Partner (FMCG, produkcja, IT, logistyka). Wykładowca na uczelniach wyższych w Poznaniu Collegium Da Vinci, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Prelegentka na konferencjach branży HR (m.in. HRFactor, Learning&Development – Rzeczpospolita).

Emilia Sędziak

Jestem włascielką firmy beEmily. Porwadzę specjalistyczne szkolenia szkolenia biznesowe w języku angielskim. Świadczę usługi z zakresu Business English i komunikacji międzynarodowej oraz przeprowadząm testy sprawdzające dla pracowników wraz z ułożeniem i przekazaniem planów naprawczych.

czytaj więcej

 Wspieram procesy rekrutacyjneh, przygotowując kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych w języku angielskim. Pomagam w negocjacjach międzynarodowych oraz w budowaniu personal brandingu.

Przez prawie 10 lat pracowałam w korporacji międzynarodowej. Największą moją misją było utworzenie CUW (Centrum Usług Wspólnych) na terenie Polski, przenosząc procesy biznesowe z innych krajów. Brałam udział w szkoleniach międzynarodowych i było ogromną skarbnicą wiedzy dotyczącą budowania relacji biznesowych i współpracy.

Wykładam również przedmioty biznesowe po angielsku na PWSZ w Koninie oraz tworzę własne produkty cyfrowe, które pomagają ludziom biznesu w kontaktach międzynarodowych.

Artur Brauła

Specjalizacje: szkolenia podejścia zwinnego w zarządzaniu projektami SCRUM.

 

czytaj więcej

Wdrożenia podejścia zwinnego w branżach:

  • Finanse i Bankowość,
  • Agencja Reklamowa,
  • Agencja Internetowa,
  • Software House.

Wdrożenia zarządzania portfelem projektów i procesami biznesowymi w branżach:

  • Sieć Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej,
  • Agencja Reklamowa,
  • Agencja Internetowa.

Ponad dwadzieścia lat doświadczenia w pracy z zespołami projektowymi, specjalistami, zarządami, managerami, klientami, urzędami w branżach: IT, reklamowej, marketingowej, spożywczej, hotelarskiej, farmaceutycznej.

Posiada certyfikacje w zakresie: Agile.

dr hab. Marcin Gołembski

Trener z 12 letnim stażem, konsultant w zakresie strategii przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi, metod organizacji i zarządzania, przywództwa.

czytaj więcej

Przeprowadził ponad 1500 godzin szkoleń, warsztatów, sesji coachingowych oraz doradztwa biznesowego dla kilkudziesięciu firm z różnych branż. Praktyczne doświadczenia, na podstawie których rozwiązuje problemy biznesowe klientów, zdobywał pełniąc funkcje kierownicze i zarządcze (m.in. jako prezes zarządu, członek zarządu, członek rady nadzorczej) w przedsiębiorstwach działających zarówno w branży produkcyjnej jak i usługowej. Był współautorem programów szkoleniowych realizowanych w ramach ogólnopolskich projektów finansowanych przez UE. W procesie realizacji projektów doradczych
i szkoleniowych łączy doświadczenia praktyczne z najnowszymi trendami i wynikami badań naukowych, realizowanych w ramach pracy dydaktyczno – naukowej na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu.

Autor ponad 35 publikacji z zakresu zarządzania zamieszczanych w czasopismach branżowych oraz wydawnictwach naukowych w kraju i zagranicą.

Katarzyna Kaganiec

Jest specjalistką w dziedzinie wdrażania metodyk i zarządzania portfelami projektów strategicznych – metodyki zwinne i klasyczne, optymalizacji pracy z wymaganiami, user experience oraz procesów wytwórczych, projektowania i wdrażania strategii i ofert produktowo – usługowych: od identyfikacji potencjału rynku do uruchomienia sprzedaży (szacowanie potencjału rynku, definiowanie i pozycjonowanie oferty, polityka i narzędzia zarządzania ceną, marketing produktowy, budowa kanałów sprzedaży).

czytaj więcej

Trener i praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem we współpracy z klientami, partnerami w wielu branżach w Polsce i poza granicami (rejon EMEA i Rosja). Audytor  wiodący International Register of Certificated Auditors i Ekspert Polskiej Nagrody Jakości.

Posiada certyfikacje w zakresie: Agile, Scrum, ITIL, Lean IT, Professional Scrum Master – certyfikacje Srum.org, Agile Project Management Approved Trainer- APMG International, Agile Coach.

Jacek Jackowski

Ekspert zajmującym się diagnozowaniem oraz ulepszaniem procesów biznesowych w firmach, szczególnie w sferze łańcucha dostaw.

czytaj więcej

W swojej pracy wykorzystuje szeroką wiedzę biznesową popartą dyplomem MBA oraz znajomość narzędzi Lean Manufacturing, Six Sigma i Teorii Ograniczeń potwierdzoną certyfikatem Blackbelta w obydwu dziedzinach.

W czasie swojej wieloletniej pracy jako konsultant oraz Blackbelt Lean Manufacturing i Six Sigma wspierał kilkadziesiąt firm w ulepszeniu systemów zarządzania.

Jacek łączy wiedzę w sferze poprawy efektywności ze znajomością problematyki finansowej.

Katarzyna Śpikowska-Susik

Mentoringowo pracuje głównie z liderami nad budowaniem świadomości siebie w roli lidera i rozwoju kompetencji w tym zakresie. Jako konsultant zajmuje się diagnozą organizacji na poziomie struktury, relacji i dynamiki pod względem efektywności zachodzących w niej procesów, projektowaniem i wdrażaniem projektów wspierających rozwój klientów.

 

czytaj więcej

Jako trener ma za sobą ponad 3000 godzin szkoleniowych w obszarach podnoszenia kompetencji liderskich,  rozwoju w roli konsultanta B2B,  komunikacji interpersonalnej i zespołowej, efektywnego zarządzania zespołami, certyfikacji Thomas International, obsługi klienta.

Pracując jako konsultant i coach zespołowy prowadziła ponad 300 sesji dedykowanych różnym poziomom kadry menadżerskiej od zarządów do liderów zespołów. Ich celem było budowanie spójności leadershipu, koncentracji na realizacji celów i budowania efektywnych zespołów.

Jest konsultantem kryzysowym.

Arkadiusz Wieczorek

Ekspert z zakresu modelowania i optymalizowania procesów biznesowych (Lean Manufacturing, zarządzanie wąskimi gardłami TOC, Six Sigma, zarządzanie łańcuchem dostaw). Zarządza procesami restrukturyzacyjnymi oraz tworzy i wdraża strategie biznesowe.

 

czytaj więcej

Wieloletni dyrektor zarządzający odpowiedzialny za procesy finansowe oraz zagadnienia związane z optymalizacją procesów produkcyjnych i usługowych dla firm z Grupy Exide Technologies na obszar Europy środkowo-wschodniej oraz Wiepofama S.A. oraz koncernach Martin Bauer oraz Nestle Polska.

Aktualnie konsultant i szkoleniowiec.

prof. Maciej Błaszak

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu negocjacji, skutecznej komunikacji, brainfitness i podejmowania decyzji. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), neurodydaktyką i problematyką brainfitness.

Konsultant i trener z doświadczeniem biznesowym, pomagający rozwiązywać złożone problemy zarządcze wynikające ze zmian organizacyjnych w firmie.

 

czytaj więcej

Kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu w Kilonii, Uniwersytetu w Edynburgu
i Uniwersytetu Berkeley (USA). Wykładowca Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu, i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Prowadzi szkolenia dla biznesu, związków zawodowych, samorządu i nauczycieli. Od ponad 15 lat prowadzi warsztaty z obszaru psychologii biznesu,  umiejętności menedżerskich.

Autor i współautor pięciu monografii naukowych  kilkudziesięciu artykułów.

 

dr Marek Zieliński

Specjalizuje się w negocjacjach i sprzedaży osobistej, technikach komunikacji międzyludzkiej oraz obsłudze klienta.

Prelegent oraz key note speaker na licznych konferencjach branżowych.

czytaj więcej

Wykładowca na studiach podyplomowych oraz programach MBA, współpracownik UAM. Swoje bogate doświadczenie trenerskie zdobywał w ciągu kilkunastu lat w dziesiątkach przedsiębiorstw i organizacji w całej Polsce. Jest autorem bądź współautorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu targów, komunikacji międzyludzkiej oraz rynku dóbr przemysłowych. Współzałożyciel Centrum B2B, organizacji badawczo-doradczej w obszarze funkcjonowania firm na rynku B2B oraz członek krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych (IMP, EMAC, PNTM).

Wojciech Masłowski

Specjalizuje się w tematyce umiejętności miękkich, zwłaszcza komunikacji międzyludzkiej, efektywnej współpracy w organizacji, negocjacji, obsłudze klienta, sprzedaży i zarządzaniu zespołem. Ma duże doświadczenie w szkoleniach z tematyki unijnej.

 

czytaj więcej

Doświadczenie trenerskie gromadzi od 1999 roku. Od 2004 roku zajmował się projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej prowadząc projekty szkoleniowe dla przedsiębiorstw. m.in. szkolenia dla działu sprzedaży Bakoma S.A.. Współpracował z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, MSWiA i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Od kilku lat prowadzi zajęcia na studiach dziennych i podyplomowych na kilku uczelniach poznańskich – UEP, UAM, WSNHiD (obecnie Collegium Da Vinci), również na MBA.

Stale rozwija swój warsztat trenerski uczestnicząc w szkoleniach i seminariach.

Współpracuje z kilkunastoma przedsiębiorstwami w kraju, m.in. SOLLERS, Argenta, CEL Consulting Group, WOKISS.

Obecnie jest koordynatorem dofinansowanego projektu o wartości 3 mln zł.